Oferta

Prace projektowe:

 • Opracowanie koncepcji
 • Wykonanie oraz uzgodnienie projektu
 • Uzyskanie pozwoleń


Roboty budowlane:

 • Budowy stacji transformatorowych różnych typów
 • Budowy linii nn i SN napowietrznych i kablowych
 • Zasilania placów budów
 • Instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Oświetlenia ulic i placów
 • Oświetlenia obiektów zabytkowych
 • Przyłączy energetycznych kablowych
 • Automatyka przemysłowa
 • Sieci komputerowe


Specjalistyczne pomiary elektryczne:

 • Badanie izolacji instalacji elektrycznych
 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
 • Badanie izolacji silników elektrycznych o mocy do 50 kW
 • Badanie spawarek elektrycznych
 • Badanie zgrzewarek elektrycznych
 • Pomiary izolacji kabli
 • Udzielanie fachowych porad