Strona główna

Firma ELTO działa na rynku w branży elektroenergetycznej od 1994 roku. Od początku istnienia spółka ELTO prowadzi działalność w zakresie projektowania oraz robót budowlano montażowych w branży elektroenergetycznej, doradztwa technicznego i audytu energetycznego dla potrzeb energetyki, przemysłu i budownictwa mieszkaniowego. Jako firma z ponad 25 letnim stażem, posiadamy ogromne doświadczenie w działalności na rynku krajowym.
Naszym celem jest zdobycie uznania i zaufania naszych klientów oraz w perspektywie długoterminowa współpraca. W związku z tym do każdej inwestycji podchodzimy w sposób profesjonalny i kreatywny. Proponujemy rozwiązania zgodne z najnowszymi trendami obowiązującymi w branży, służące obniżeniu kosztów inwestycji oraz późniejszej eksploatacji. Pomagamy w realizacji przedsięwzięć energooszczędnych, prowadzimy działania służące ochronie środowiska.
Aby utrzymywać najwyższą jakość usług w poszukiwaniu nowych rozwiązań i kierunków rozwojowych współpracujemy z firmami z kraju i zagranicy.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta

Prace projektowe:

 • Opracowanie koncepcji
 • Wykonanie oraz uzgodnienie projektu
 • Uzyskanie pozwoleń


Roboty budowlane:

 • Budowy stacji transformatorowych różnych typów
 • Budowy linii nn i SN napowietrznych i kablowych
 • Zasilania placów budów
 • Instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Oświetlenia ulic i placów
 • Oświetlenia obiektów zabytkowych
 • Przyłączy energetycznych kablowych
 • Automatyka przemysłowa
 • Sieci komputerowe


Specjalistyczne pomiary elektryczne:

 • Badanie izolacji instalacji elektrycznych
 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
 • Badanie izolacji silników elektrycznych o mocy do 50 kW
 • Badanie spawarek elektrycznych
 • Badanie zgrzewarek elektrycznych
 • Pomiary izolacji kabli
 • Udzielanie fachowych poradKontakt

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o.
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3/1, 20-011 Lublin

NIP: 946-00-01-862
Regon: 430452611
KRS: 0000012616
Konto bankowe:
22 1240 5497 1111 0010 2387 0137 Bank PEKAO S.A.

Biuro
tel/faks 81 532-59-90
tel 81 532-59-91
biuro@elto.lublin.pl

Pracownia projektowa
tel/faks 081 534-74-28
tel/faks 081 534-74-29

Dział techniczny-Wykonawstwo
ul. Metalowa 2, 21-045 Świdnik
tel/fax 81 751 59 91

Fundusze Europejskie – działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o.”

PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.