Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o.
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3/1, 20-011 Lublin

NIP: 946-00-01-862
Regon: 430452611
KRS: 0000012616
Konto bankowe:
22 1240 5497 1111 0010 2387 0137 Bank PEKAO S.A.

Biuro
tel/faks 81 532-59-90
tel 81 532-59-91
biuro@elto.lublin.pl

Pracownia projektowa
tel/faks 081 534-74-28
tel/faks 081 534-74-29

Dział techniczny-Wykonawstwo
ul. Metalowa 2, 21-045 Świdnik
tel/fax 81 751 59 91