Fundusze Europejskie – działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o.”

PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.